عملکرد مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

مراکز آموزش عالی به عنوان بخشی از فضاهای پررونق شهری، به دلیل دارا بودن ظرفیت های بالقوه فرهنگی و ارائه خدمات در سطح بالای جامعه شهری از جمله مستعدترین فضاهای فرهنگی شهری در توسعه ی پایدار فرهنگ شهری به شمار می روند. این مراکز در نقاط شهری به سبب ویژگی های خاص خود، کارکردهای متنوعی در فرهنگ سازی و ارتقا عملکردی فرهنگ شهرنشینی در کلان شهرها را به عهده دارند، لذا شناخت ابعاد و ماهیت مراکز آموزش عالی به عنوان فضای مطلوب شهری در الگوسازی و ایجاد بستر مناسب جهت انتقال ارزش های زندگی شهری و توسعه فرهنگ شهری اهمیت بسیاری دارند. فرهنگ شهری و مراکز آموزش عالی مفاهیم و دیدگاه هایی را در ادبیات تحقیق نشان می دهند که برخاسته از حوزه های نظری افرادی است که در این سطح تحقیق کرده اند. در این مقاله سعی شده است ضمن جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری به روش تحلیل محتوا به پرسش های مطرح شده پاسخ دهد، و در پایان به منظور معرفی جایگاه مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهری و دستیابی به توسعه پایدار فرهنگ شهری در کلانشهرها پیشنهادها و توصیه هایی براساس یک مدل تحلیلی ارائه نماید.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of higher education centers in the sustainable development of urban culture

نویسندگان [English]

  • S.M. Moosavi
  • M.T. Rahnamaei
  • Gh. Firoiznia
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Higher education centers as a part of prosperous urban spaces, due to having potential cultural capacities and providing services at the high level of urban society, are considered among the most suitable urban cultural spaces in the sustainable development of urban culture. These centers in urban areas, due to their special characteristics, are responsible for various functions in creating culture and promoting the functional culture of urbanism in big cities, therefore, knowing the dimensions and nature of higher education centers as a desirable urban space in modeling and creating a suitable platform for Transferring the values of urban life and developing urban culture are very important. Urban culture and higher education centers show concepts and perspectives in the research literature that arise from the theoretical fields of people who have researched at this level. In this article, an attempt has been made to answer the questions raised by collecting information through a library and examining the theoretical foundations using the content analysis method, and in the end to introduce the position of higher education centers in promoting urban culture and achieving sustainable development of culture. A city in metropolises to provide suggestions and recommendations based on an analytical model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban space
  • urban culture
  • sustainable urban development
  • metropolis
  • higher education centers