مهاجرت از تهران رویکردی جدید در تمرکززدایی از پایتخت

نویسنده

دانشگاه آزاد لسلامی، تهران .


عنوان مقاله [English]

Migration from Tehran is a new approach in decentralization of the capital

نویسنده [English]

  • R. Sarvar
Islamic Azad University, Tehran.