بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر ماسال با تاکید بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the government in the growth and physical expansion of Masal city with emphasis on changing the use of surrounding agricultural lands

نویسندگان [English]

  • M. Rahmani
  • M. Kalantari
  • P. Safari
University of Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • physical expansion
  • masal
  • land use