تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

2 جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

   مرزهای ایران در دو قرن اخیر عرصه کشمکش ها و فراز و فرودها و جزر و مدهای ارضی بسیاری بوده اند که حاصل آن در دوره ثبات پهلوی اول و تجدد مفاهیم عینی سیاست نظیر مرز، سرزمین کنونی ایران را حاصل آمده است. ایران و افغانستان در حدود 945 کیلومتر مرز مشترک دارند که از دهانه ذولفقار تا ملک سیاه کوه امتداد یافته است. عوامل خارجی و داخلی بسیاری در آمایش نواحی مرزی دو کشور تاثیرگذار است. مساله ای که در این پژوهش بررسی می شود، بررسی این عوامل و تاثیراتی است که در آمایش نواحی مرزی این دو کشور باید به آن توجه کرد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیلی در تلاشیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه عوامل خارجی و داخلی در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان تاثیرگذار است؟ با توجه به یافته های پژوهش عوامل بسیاری نظیر مهاجرت غیرقانونی، مواد مخدر، تروریسم و حضور قدرتهای غربی در این مهم تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in the improvement of the border areas of Iran and Afghanistan from a geopolitical point of view

نویسندگان [English]

  • Mahmood Vasegh 1
  • Seyed abbas Ahmadi 1
  • Abbas Tabatabaee 2
1 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Iran.
2 Political Geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the last two centuries, Iran's borders have been the arena of conflicts, ups and downs, and many territorial tides, which resulted in the period of stability of the first Pahlavi and the modernity of the objective concepts of politics, such as the border, of the current land of Iran. Iran and Afghanistan have a common border of about 945 kilometers, which extends from the mouth of Zulfiqar to Malik Siah Kouh. Many external and internal factors influence the border areas of the two countries. The issue that is investigated in this research is the investigation of these factors and effects that should be paid attention to in the border areas of these two countries. In this research, we are trying to answer the question of what are the external and internal factors affecting the border areas of Iran and Afghanistan with the library and analytical method. According to the findings of the research, many factors such as illegal immigration, drugs, terrorism and the presence of Western powers are influential in this matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political manipulation of space
  • border areas
  • drug terrorism
  • immigration