تاثیر پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران.

چکیده

جغرافیای سیاسی کشورهای پیرامون ایران، همیشه تاثیر مهمی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، داشته اند. در طول دوره های مختلف، بسیاری از ائتلاف ها و پیمان های نظامی در فضاهای جغرافیایی اطراف ایران، شکل گرفته است. اهمیت ایران از نظر ژئوپلتیک، موجب شده تا هر نوع پیمان نظامی- امنیتی بر روابط ایران با سایر کشورها تاثیرگذار باشد. یکی از پیمان های مهم جهانی که در محیط جغرافیایی پیرامونی ایران ظرف 60 سال گذشته شکل گرفته است، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می باشد. انتظار می رفت که با انحلال پیمان ورشو، سازمان ناتو نیز رو به ضعف نهاده و در نهایت کنار گذاشته شود. ولی با تلاش های ایالات متحده، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه حوزه ماموریت های ناتو و دامنه نفوذ آن گسترش یافته است. تغییر در ماموریت های گذشته ناتو و ایجاد وسعت سرزمینی و جغرافیایی برای ایفای نقش بیشتر پیمان آتلانتیک شمالی، پاسخ دولت آمریکا برای حفظ ناتو در مسیر برنامه های آتی ایالات متحده در سطح جهان بخصوص منطقه قفقاز و آسیای جنوب شرقی بوده است. می توان اهداف ناتو را در شرایط کنونی در مقولاتی نظیر تضعیف قدرت روسیه و از میان بردن زمینه های بازسازی اقتدار گذشته آن، تثبیت هژمونی و برتری آمریکا در حوزه نفوذ روسیه و همچنین تسلط بر منابع انرژی جستجو نمود. بر این اساس چهار حوزه جدید به عنوان وظایف ناتو از سوی اروپا و امریکا در حال پی گیری است:اهداف جدید ناتو برای گسترش به سمت جغرافیای سیاسی مناطق شرق و جنوب، واکنش دولت های دیگر نظیر روسیه، چین و ایران را برانگیخته است. حضور گسترده ناتو در فضای جغرافیایی کشورهایی مانند افغانستان و نیز شروع برخی مذاکرات همکاری میان ناتو و کشورهای جنوب خلیج فارس در اوایل سال 1387، واقعیتی مسلم و انکار ناپذیر می باشد. این وضعیت می تواند سناریوهای مختلفی را در حوزه امنیتی جغرافیای پیرامون ایران رقم بزند که قدر مسلم آن " خطر و تهدید بودن " حضور ناتو برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران می بایستی نسبت به مقاصد جدید این پیمان نظامی به اندازه کافی حساس بوده و طرح ها و برنامه های آن را زیر نظر داشته باشد.در این مقاله سعی می شود تا ضمن بررسی روند تشکیل ناتو، تاثیر توسعه و گسترش آن به حوزه های جغرافیایی پیرامون مرزهای ایران و نیز اثرات آن بر امنیت ملی کشور، بررسی و ارزیابی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the North Atlantic Treaty (NATO) on the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Alaei
Imam Hossein University (AS), Iran.
چکیده [English]

The political geography of the countries around Iran have always had an important impact on the national security of the Islamic Republic. During different periods, many alliances and military pacts have been formed in the geographical spaces around Iran. The importance of Iran in terms of geopolitics has caused any type of military-security agreement to affect Iran's relations with other countries. One of the important international treaties that has been formed in the geographical environment of Iran in the last 60 years is the North Atlantic Treaty (NATO). It was expected that with the dissolution of the Warsaw Pact, the NATO organization would weaken and eventually be abandoned. But with the efforts of the United States, not only this did not happen, but the field of NATO missions and its scope of influence has expanded.
Changing NATO's past missions and creating territorial and geographical scope to play a greater role in the North Atlantic Treaty, the response of the US government has been to keep NATO in the path of the future plans of the United States at the global level, especially in the Caucasus region and Southeast Asia. NATO's goals in the current situation can be found in categories such as weakening Russia's power and eliminating the grounds for rebuilding its past authority, establishing American hegemony and superiority in Russia's sphere of influence, as well as dominating energy resources. Based on this, Europe and America are pursuing four new areas as NATO's tasks: NATO's new goals to expand towards the political geography of the eastern and southern regions have provoked the reaction of other governments such as Russia, China and Iran. The extensive presence of NATO in the geographical space of countries such as Afghanistan, as well as the beginning of some cooperation negotiations between NATO and the countries of the southern Persian Gulf in early 2017, is an undeniable fact. This situation can create different scenarios in the field of security of the geography around Iran, the certainty of which will be the "danger and threat" of the presence of NATO for the Islamic Republic of Iran. Therefore, the Islamic Republic of Iran should be sensitive enough to the new objectives of this military agreement and monitor its plans and plans.
In this article, while examining the formation process of NATO, the impact of its development and expansion to the geographical areas around Iran's borders, as well as its effects on the country's national security, are examined and evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • North Atlantic Treaty
  • NATO
  • National Security
  • Iran