تروریسم در فضای مجازی و اثرات آن بر حوزه جغرافیای سیاسی

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

نقش انکارناپذیر توسعه بشری در عرصه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را در کره زمین در عصر حاضر به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت. فناوری های معرف به نرم افزارها امروزه تمام ابعاد زندگی بشری را در کلیه حوزه های جغرافیایی تحت تاثیر قرار داده است.تاثیر این روند جدید بر جغرافیای سیاسی نیز کاملا مشهود بوده و جا را برای تحقیقات و پژوهش های گسترده در این حوزه فراهم کرده است، زیرا فناوری های بنیادین فضای مجازی، در فرهنگ، حیات اجتماعی، الگوهای تعاملی میان دولت ها و ماهیت تهدیدات نقش موثر و پراهمیت دارد و این بیانگر آن است که محیط تهدیدآفرین علیه امنیت ملی دولت ها دیگر محدود به جهان واقعی نیست، بلکه جهان مجازی نیز همپای جهان واقعی، محیطی تهدیدزا برای دولت هاست. در این میان یکی از مهمترین تهدیدات نوظهور، سایبر تروریسم است و با توجه به تراکم گروه های تروریستی معاند نظام در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و افزایش نقش کنشگران غیردولتی در تهدیدآفرینی با بهره گیری از ظرفیت محیط مجازی، به همین منظور این نوشته بر آن است، ابعاد سایبر تروریسم و سناریوهای احتمالی آن را از منظر امنیت ملی مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism in cyberspace and its effects on political geography

نویسندگان [English]

  • K. Yazdanpanah
  • H. Kamran
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The undeniable role of human development in the field of information and communication technologies cannot be ignored in the present era. Today, software technologies have affected all aspects of human life in all geographical areas. The impact of this new trend on political geography is also quite evident and has provided space for extensive research in this field. Because the fundamental technologies of virtual space play an effective and important role in culture, social life, interaction patterns between governments and the nature of threats, and this indicates that the environment that poses threats against the national security of governments is no longer limited to the real world, but the virtual world as well. The real world is a threatening environment for governments. Among these, one of the most important emerging threats is cyber terrorism, and due to the density of anti-establishment terrorist groups in the peripheral environment of the Islamic Republic of Iran and the increasing role of non-governmental actors in creating threats by using the capacity of the virtual environment, for this purpose, this article focuses on it. is to explore and investigate the dimensions of cyber terrorism and its possible scenarios from the perspective of national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • cyber terrorism
  • cyber terrorism threats
  • national security