نویسنده = بیژن رحمانی
تعداد مقالات: 4
2. آینده پژوهی توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان ملایر)

دوره 18، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 95-103

علیرضا تکلو؛ علی شمس الدینی؛ بیژن رحمانی؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. سازمان فضایی مقصدهای گردشگری درنواحی روستایی

دوره 18، شماره 64، بهار 1399، صفحه 23-35

هاجر مزیدی؛ رحمت اله منشی زاده؛ فرهاد عزیزپور؛ بیژن رحمانی