نویسنده = بیژن رحمانی
آینده پژوهی توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان ملایر)

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 95-103

علیرضا تکلو؛ علی شمس الدینی؛ بیژن رحمانی؛ مجید ولی شریعت پناهی


سازمان فضایی مقصدهای گردشگری درنواحی روستایی، مورد مطالعه: ناحیۀ محمد آباد - زرین گل (شهرستان علی آباد کتول)

دوره 18، شماره 64، خرداد 1399، صفحه 23-35

هاجر مزیدی؛ رحمت اله منشی زاده؛ فرهاد عزیزپور؛ بیژن رحمانی