به کارگیری رهیافت تجدید حیات شهری در نواحی مرکزی - تاریخی دچار افت شهری (نمونه موردی: ناحیه مرکزی - تاریخی شهر قزوین)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان, گروه جغرافیا, ایران,

2 دانشگاه آزاد لرستان, گروه شهرسازی, ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the urban revitalization approach in the central-historical areas suffering from urban decline (case example: the central-historical area of Qazvin city)

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Tahere Parizadi 2
1 Isfahan University, Department of Geography, Iran.
2 Lorestan Azad University, Department of Urban Planning, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban decline
  • renewal of urban life
  • change
  • planning strategies
  • planning area
  • central-historical area of Qazvin