جایگاه زادبوم پنداری در الگوی رای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دوره یازدهم

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

چکیده

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و وجود رقابت سیاسی یکی از وجوه دموکراسی و مشروعیت نظام-های سیاسی محسوب می گردد که در جوامع در حال گذار به دموکراسی از اهمیت دوچندان برخوردار است. جغرافیای انتخابات برای نیل به مشارکت حداکثری مردم از ابزارها و شیوهای متنوع و گوناگونی بهره می برد، که یکی از آنها اثر همسایگی یا به عبارتی زادبوم پنداری است. زادبوم؛ گستره ای جغرافیایی است که به واسطه همانندی های هویتی، ساکنان، در ابعاد فرهنگی، زبان، مذهب و تاریخ از گونه ای وحدت رویه در کنش اجتماعی و سیاسی برخوردار می باشد. از این رو، استمرار واژگانی همانند: همشهری، هم طایفه، هم زبانی، هم استانی و مانند آنها، نمودی از حس زادبوم پنداری است. به تناسب تعریف فوق، در ایران- گستره ای از یک یا چند استان همگون از نظر زبان و قومیت درباره نامزد ویژه ای به توافق نانوشته ای می رسند تا از وی حمایت کنند، و معمولا آن ناحیه پایگاه حمایتی او به شمار می رود. این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل نقش متغیر زادبوم پنداری (اثر همسایگی) در الگوی رای کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر زادبوم پنداری در الگوی رای سه کاندیدا از شش کاندیدا یعنی آقایان روحانی، رضایی و قالیباف تاثیر داشته است و درباره آقایان جلیلی، ولایتی و غرضی به دلایلی مشهود نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of birthplace in the voting pattern of presidential candidates in the 11th term

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadi
  • E. Ahmadi
  • N. Salimnejad
  • A. Bonyaddasht
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Holding free and fair elections and the existence of political competition is considered one of the aspects of democracy and the legitimacy of political systems, which is of double importance in societies that are transitioning to democracy. In order to achieve the maximum participation of the people, the geography of the elections uses various tools and methods, one of which is the effect of neighborhood or in other words, hometown. birthplace; It is a geographical area that has a kind of unity in social and political action due to the similarities of identity, inhabitants, in terms of culture, language, religion and history. Therefore, the continuity of words like: co-city, co-tribe, co-language, co-province and the like is a manifestation of the feeling of one's homeland. According to the above definition, in Iran, a range of one or more provinces, homogeneous in terms of language and ethnicity, reach an unwritten agreement about a particular candidate to support him, and usually that area is considered his support base. This research seeks to investigate and analyze the role of the hometown variable (neighborhood effect) in the voting pattern of the 11th presidential election in Iran. The results of the research show that the variable of birthplace had an effect on the voting patterns of three out of six candidates, namely Mr. Rouhani, Rezaei, and Qalibaf, and it is not evident for Mr. Jalili, Velayati, and Gharehi for some reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nativity
  • elections
  • political participation
  • democracy