عوامل موثر در توسعه گردشگری شهری کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تنوع ابعاد و پیچیدگی های صنعت گردشگری، متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد کرده است. در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگری، باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بود، توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسائل نیست، اما راهبردی مناسب، برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق، پیش روی برنامه ریزان قرار خواهد داد. ضرورت پرداختن به مساله گردشگری شهری، نیازهای پیش روی شهرنشینان؛ از جمله: زندگی آپارتمانی، شلوغی شهرها، یکنواختی محیط های شهری، استفاده از اوقات فراغت، گسترش خانه های دوم، آمایش مناطق اطراف شهرها و... است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام و به شناخت توان ها و قابلیت ها و محدودیت ها و نارسایی های گردشگری در شهر کرمانشاه پرداخته و در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل SWOT استفاده شده است. یافته ها، نشان دهنده آن است که؛ شهر کرمانشاه به رغم برخوردار بودن از ظرفیت های بالای گردشگری در بخش های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، با کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، مواجه است، از سویی، وجود زمینه های اشتغال زایی، درآمدزایی ارزی و سرمایه گذاری محلی، قابلیت های توسعه گردشگری این شهر، هستند. شایان ذکر است؛ اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل بیشتر بین مسئولان و سازمان های مرتبط با گردشگری و مردم، راهکارهای مهم توسعه پایدار گردشگری شهری در کرمانشاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors in the development of urban tourism in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • masoud taghvaee
  • hamidreza varesee
  • aezam safarabadi
University of Esfahan
چکیده [English]

The variety of dimensions and complexities of the tourism industry, according to the geographical regions, has created special fields for tourism planning and management. In the areas prone to the development of the tourism industry, one should look for factors that stimulate the flow of tourism, the development of tourism is not a general solution to solve all problems, but it will provide planners with a suitable strategy for sustainable development and reducing the deprivation of the regions. This research is descriptive-analytical. Data collection was done through documentary and library surveys and field studies, and the powers, capabilities, limitations, and shortcomings of tourism in Kermanshah city were identified, and the SWOT model was used in the data analysis.The findings indicate that; The city of Kermanshah is most likely one of the areas that exist in historical, cultural and natural cities, with infrastructure and welfare facilities, the weakness of advertising, decision making on issues and managerial management, on the one hand, the existence of internal fields, income. Foreign exchange and local investment are the capabilities of tourism development in this city. It is worth noting; Management reforms, promotion of advertising, more institutions between the organization and organizations related to tourism and people are important solutions for the sustainable development of urban life in Kermanshah.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • urban tourism
  • Kermanshah city
  • SWOT