ژئومورفولوژی و مدیریت سیستمی رودخانه مطالعه موردی: حوضه قرانقو تا سد سهند (هشترود)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد جغرافیا، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، تهران، ایران.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geomorphology and systemic management of the river, a case study: Qaranqo basin to Sahand Dam (Hashtrod)

نویسندگان [English]

  • A Heydari 1
  • E Moghimi 2
1 Assistant Professor, Department of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Professor of Geography, University of Tehran, Faculty of Geography, Tehran, Iran.