دوره و شماره: دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 1-185 (پاییز 1399، صفحۀ 185-1.) 

علمی - پژوهشی

تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران

صفحه 5-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدرضا پودینه؛ میثم طولابی نژاد


شناسایی پیشران‌های مؤثر بر تاب‌آوری شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر آبادان)

صفحه 73-91

محمدعلی فیروزی؛ مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی؛ جعفر سعیدی


شبیه‌سازی و پیش‌بینی مؤلفه‌های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب)

صفحه 110-128

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر براتی