نقد علمی و نقد پویش ساختاری-کارکردی

نویسنده

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

رویکرد پویش ساختاری-کارکردی به‌مثابه چارچوبی نو در مطالعات نظامهای فضایی، بویژه نظام اسکان و تحولات آن، توسط نویسنده در سال 1390 ارائه شد. از آن زمان، این رویکرد هم در محافل علمی-تحقیقاتی و هم در نهادهای اجرایی کم و بیش مورد استقبال قرار گرفته است. هرچند نقدهایی هم در باره آن صورت گرفته است. انگیزه نوشتن این مقاله در واقع پرداختن به محتوای یکی از همین نقدها و توضیح در باره برخی اصول نقد بوده است؛ گرچه مخاطب آن نه الزاما شخص ناقد، بلکه جامعه علمی کشور، بویژه دانشجویان و پژوهشگرانی است که علاقمند به نقد بیشتر و احتمالا کاربرد این رویکرد در پیشبرد تحقیقات خویش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific criticism and structural-functional analysis

نویسنده [English]

  • Abbas Saidi
Professor of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The structural-functional scanning approach as a new framework in the studies of spatial systems, especially the accommodation system and its developments, was presented by the author in 2010. Since then, this approach has been more or less welcomed both in scientific-research circles and in executive institutions. Although there have been criticisms about it. The motivation of writing this article was actually to deal with the content of one of these criticisms and to explain some principles of criticism; Although its audience is not necessarily a critical person, but the scientific community of the country, especially students and researchers who are interested in more criticism and possibly the application of this approach in advancing their research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • scientific criticism
  • geography
  • spatial system
  • structural-functional development