محدوده جغرافیایی تمدن اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران

2 دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران.

چکیده

   تمدن اسلامی، تمدنی دینی است که همۀ مولفه‌های آن بر محور دین اسلام میگردد .چنانکه مدینه النبی، شهر نوبنیاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) بر اساس همین ارکان استوار شد و تمدنی را ایجاد کرد که مبانی آن قرآنی و سنت بود. فتوحات اسلامی به رویارویی جهادگران مسلمان با مردمان سایر نواحی چون ایران، شام، شمال آفریقا، مصر و اندلس انجامید. در نتیجۀ گسترش ارضی و توسعه مناطق تحت نفوذ خلافت اسلامی، بیشتر مولفه‌های تمدن تغییر کرد و اسلام با اصولی تغییرناپذیر و فروعی منعطف، در سرزمین‌های فتح شده پرورش یافت. حاصل این برخورد و آمیختگی اسلام با سایر فرهنگ‌های ملل مختلف، تمدنی با ارزش بود که سرآغاز آن در مدینه النبی بود، اما در سرزمین‌هایی چون ایران، بین النهرین، شام، مصر و اسپانیا بالید. هدف اساسی در این پژوهش بازنمایی تمدن اسلامی در محدوده جغرافیایی خاص آن و شناسایی همگونی ها و ناهمگونی های قومی، مذهبی و زبانی در چارچوب آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical scope of Islamic civilization

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmani 1
  • Naser Sadeghian 2
1 Payam Noor University, Iran, Payam Noor University, Iran
2 Payam Noor University, Iran, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

Islamic civilization is a religious civilization that all its components are based on the Islamic religion. As Madinah al-Nabi, the newly founded city of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was based on these pillars and created a civilization whose foundations were Quranic and Sunnah. Islamic conquests led to the confrontation of Muslim jihadists with the people of other regions such as Iran, Syria, North Africa, Egypt and Andalusia. As a result of the territorial expansion and the development of the areas under the influence of the Islamic caliphate, most of the components of civilization changed and Islam was cultivated in the conquered lands with its unchangeable principles and flexible sub-principles. The result of this encounter and fusion of Islam with other cultures of different nations was a valuable civilization that had its beginning in Medina, but flourished in lands such as Iran, Mesopotamia, Syria, Egypt and Spain. The main goal of this research is to represent Islamic civilization in its specific geographical area and to identify ethnic, religious and linguistic homogeneities and heterogeneities within its framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization
  • geography of the Islamic world
  • ethnic
  • religious and linguistic homogeneity and heterogeneity