نیازسنجی بنیادهای ژئواکونومیک در سیاست های منطقه گرایی ایران (مطالعه موردی: اکو)

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه تهران, ایران

چکیده

   جهانی‌شدن برجسته ترین ویژگی زمانه ما است که الزاماتی را برای همکاری گسترده‌تر در سطح منطقه‌ای بوجود می‌آورد. منطقه‌گرایی مکمل جهانی‌شدن است و توجه به آن مى‏تواند کشورها را در حد قابل قبولى از تبعات منفى‏ جهانى شدن مصون دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.ایران می‌تواند با حضور موثر در روند‌های منطقه‌ای، ضمن بهره‌گیری از این مزیت، جایگاه خود را در معادلات جهانی ارتقا دهد. اما تاکید بر کدام بعد منطقه‌گرایی، موفقیت بلند‌مدت ایران را تضمین خواهد کرد؟ در این راستا اگر «سیاست و امنیت» در اولویت قرارگیرد، بر اساس نظریه‌ نو واقع‌گرایی که عرصه بین‌الملل را فرو رفته در هرج و مرج می‌بیند، می‌توان گفت که منافع آن نصیب بازیگران قدرتمند خواهد شد. اما با محور قرار دادن بنیادهای ژئواکونومیک، با توجه به اینکه منطق موجود در نظام‌بین‌الملل بعد از جنگ سرد، اقتصادی است و متعاقب آن حجم عمدهای از مولفه های قدرت در سطح ملی و بین‌المللی، در چارچوب منافع اقتصادی ظاهر می‌گردد، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند با استفاده از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی به اهداف خود دست یابد. برای این منظور سازمان همکاریهای اقتصادی اکو که با هدف گسترش تجارت و همکاریهای اقتصادی میان کشورهای عضو آن ایجاد شده و همچنین با توجه به مزیت‌هایش برای کشورمان همانند همبستگی‌های اجتماعی شامل اشتراکات زبانی، دینی و فرهنگی، نزدیکی جغرافیایی و همچنین مرکزیت ایران نسبت به آن، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد تا با برنامه‌ریزی بهتر در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای آن بتوان در تامین هر چه بهتر منافع کشورمان تاثیر گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs assessment of geoeconomic foundations in Iran's regionalism policies (case study: ECO)

نویسندگان [English]

  • Afshin Motaghi
  • Reza Firoozi
Kharazmi University, Iran, Tehran University, Iran
چکیده [English]

Globalization is the most prominent feature of our time, which creates requirements for greater cooperation at the regional level. Regionalism is complementary to globalization and paying attention to it can protect countries from the negative consequences of globalization to an acceptable extent. The Islamic Republic of Iran cannot be an exception to this rule. Iran can improve its position in global equations by effectively participating in regional trends, while taking advantage of this advantage. But emphasizing which dimension of regionalism will guarantee Iran's long-term success? In this regard, if "politics and security" are prioritized, based on the theory of neo-realism, which sees the international arena plunged into chaos, it can be said that its benefits will go to powerful actors. But by focusing on the geo-economic foundations, considering that the logic in the international system after the Cold War is economic, and subsequently, a large amount of power components at the national and international level appear in the framework of economic interests, economic diplomacy can use To achieve his goals from international opportunities and possibilities. For this purpose, the ECO Economic Cooperation Organization, which was established with the aim of expanding trade and economic cooperation among its member countries, and also considering its advantages for our country, such as social solidarity, including linguistic, religious and cultural commonalities, geographical proximity and also the centrality of Iran to it, It has a lot of potential capacities so that with better planning in using its high capacities, it can have an impact on providing the best interests of our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • regionalism
  • Iran
  • economy
  • eco
  • private sector