اثربخشی اعتبارات خرد در بهسازی مسکن روستایی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در چند دهه گذشته ارایه خدمات مالی خرد به عنوان یک راه حل مؤثر جهت افزایش توانمندی روستاییان شناخته شده است و با درجات مختلفی از کارایی توسط کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. (مافی، 20:1384) موفقیت هایی که توسط اجرای این برنامه به دست آمده است سبب تخصصی شدن نظام اعتبارات خرد شده است، بطوریکه سازمان های مردم نهاد، اتحادیه های اعتباری، واسطه های مالی غیر بانکی و بانک های تجاری از جمله مؤسسات تامین کننده منابع مالی خرد و سرویس های متنوع ارایه اعتبارات شناخته شده اند. یکی از ابعاد کالبدی تاثیرگذاری اعتبارت، مسکن روستایی می باشد که اقدامات مربوط به آن از سال 1384 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به انجام رسیده است. در این چارچوب بنیاد مسکن از سال 1384 در راستای نو سازی و بهسازی مساکن روستایی با استفاده از اعتبارات و منابع داخلی بانک ها و با شرایط قرض الحسنه، اقدام به احداث 200 هزار واحد مسکونی در سطح روستاهای کشور نموده است که علاوه بر تاثیرات کالبدی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز مجموعه ای از تاثیرات را به همراه داشته است. بر طبق آمار موجود، در استان کردستان 21312 متقاضی موفق به عقد قرارداد و از این تعداد 18 هزار شروع به ساخت نموده اند. در حال حاضر نیز مجموعا 1823 واحد مسکونی روستایی در شهرستان سقز در دست ساخت می باشند که از این تعداد 1400 واحد پایان کار دریافت نموده-اند و مابقی نیز در دستور کار قرار دارند. لذا این پژوهش در چارچوب تئوری کارکردگرایی ضمن بیان دیدگاه های مربوط به اعتبارات به صورت کلی و اعتبارات خرد روستایی به طور اخص، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، روند واگذاری این اعتبارات را مورد بررسی قرار داده است و در کنار این مسئله جواب قانع کننده ای به این سؤال که آیا واگذاری اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی مؤثر بوده است؟ ارایه گردیده است. نتایج پژوهش در ارتباط با ناحیه مطالعاتی گویای اثربخشی اعتبارات واگذار شده در خصوص بهسازی مساکن روستایی ناحیه مطالعاتی می باشد.

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of microcredits in improving rural housing

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani
  • Y. Kavyani
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the past few decades, the provision of microfinance services has been recognized as an effective solution to increase the empowerment of villagers and has been used by countries with different degrees of efficiency. (Mafi, 2013: 20) The success achieved by the implementation of this program has led to the specialization of the microcredit system, so that non-governmental organizations, credit unions, non-bank financial intermediaries and commercial banks, including supply institutions They are known as the provider of microfinance and various credit services. One of the physical dimensions of the effectiveness of credit is rural housing, which has been carried out by the Islamic Revolution Housing Foundation since 2004. In this framework, since 2004, the Housing Foundation has built 200,000 residential units in the villages of the country, in order to renovate and improve rural housing, using the internal credits and resources of banks and under the conditions of good loans. Social and economic dimensions have also brought a series of effects. According to the available statistics, in Kurdistan province, 21,312 applicants have successfully signed contracts and 18,000 of them have started construction. Currently, a total of 1,823 rural residential units are under construction in Saqez city, of which 1,400 units have been completed and the rest are on the agenda. Therefore, in the framework of functionalism theory, while expressing the views related to credits in general and rural microcredits in particular, through field and library studies, the process of handing over these credits has been examined, and besides this issue, the answer is satisfactory. Answering the question of whether the granting of microcredits has been effective in the improvement of rural housing? has been presented. The results of the study in relation to the study area show the effectiveness of the granted credits in the improvement of rural housing in the study area.