دوره و شماره: دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 1-173 (پاییز1400، صفحۀ 173-1.) 
تبیین عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در توسعۀ روستاهای شهرستان ساوجبلاغ

صفحه 1-19

الهام فلاحتکار؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ اکبر معتمدی مهر


تحلیل راهبردی مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی، مطالعه موردی: شهر پاکدشت

صفحه 43-60

احمد اسدی؛ آزیتا رجبی؛ غلامرضا جانبازی قبادی؛ محمد کمیلی


تحلیل راهبردهای توسعه منطقه ای پایدار در استان مازندران

صفحه 119-134

محسن اسلامی آکندی؛ مریم ایلانلو؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر


تبیین وضعیت شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری در شهر تهران

صفحه 135-151

غلامرضا سروشان؛ پروانه زیویار؛ عبداله هندیانی؛ علی توکلان