کلیدواژه‌ها = تاب آوری
اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 131-150

هاجر یدالله نیا،؛ سید عباس رجایی؛ احمد پور احمد؛ محمد امین خراسانی


ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 231-245

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری


الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 121-136

نسا خزاعی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ ناصر اقبالی