کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
بازآفرینی شهری با تأکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 129-145

حسن حکمت نیا؛ محمد رسولی؛ سید ولی الله میرحسینی؛ جواد جهانگیر زاده؛ احمد کریمی


تحلیلی بر آسیب شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تاکید بر شاخص امنیت

دوره 16، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 132-145

محمد حاصل نژاد؛ علی شمس الدینی؛ محمد رضا رضایی