کلیدواژه‌ها = گردشگری
جایگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین (استان مازندران)

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 157-169

عاطفه شعبانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مسعود مهدوی‌حاجی‌لویی


تحلیلی بر ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 40-56

علی موحد؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ منصور ارجمندی


برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta swot

دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 178-190

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ سجاد دارابی


ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار / مورد مطالعه: شهرستان شوشتر

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 79-96

سعید امان پور؛ سعید ملکی؛ محسن احد نژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری

دوره 14، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 5-20

فرامرز بریمانی؛ نازنین تبریزی؛ منصوره کریمی رستگار


دیپلماسی گردشگری و تاثیر آن بر همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 43، اسفند 1393، صفحه 105-125

رسول افضلی؛ سیدعباس احمدی؛ محمود واثق؛ منوچهر جهانیان